Sprawozdania z działalności Koła Naukowego Bliżej Neuropsychologii w latach 2005-2020

rok akademicki 2004/2005

rok akademicki 2005/2006

rok akademicki 2006/2007

rok akademicki 2007/2008

rok akademicki 2008/2009

rok akademicki 2009/2010

rok akademicki 2010/2011

rok akademicki 2011/2012

rok akademicki 2012/2013

rok akademicki 2013/2014

rok akademicki 2014/2015

rok akademicki 2015/2016

rok akademicki 2016-2017

rok akademicki 2017-2018

rok akademicki 2018-2019

rok akademicki 2019-2020

Wizytówka koła

Koło Naukowe Niepełnosprawności Intelektualnej

Koło Naukowe zajmuje się psychologią niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi obecnie projekt badawczy pt. Uwarunkowania powodzenia kształcenia integracyjnego, obejmujący badania uczniów nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

kontakt: e-maile-mailfacebook
opiekunki naukowe:  prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Małgorzata Rękosiewicz

Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychologii Kultury

Koło Naukowe Psychologii Kultury zostało reaktywowane w semestrze letnim 2017 roku. Głównym tematem zainteresowań koła jest psychologia transkulturowa w wydaniu praktycznym. Celem działalności grupy jest poszerzanie wiedzy, organizowanie warsztatów i przeprowadzanie badań. Aby stać się członkiem koła należy pojawić się na spotkaniu i zadeklarować chęć współpracy. Informacje na temat miejsca i czasu spotkań pojawią się na Facebooku koła.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Pankalla