Nowa sekcja – wokół paradygmatu poznawczo-behawioralnego

Wszystkich zainteresowanych tematyką nurtu poznawczo-behawioralnego zapraszamy do udziału w naszym kole!

Spotkania obejmujące dyskusje nad najnowszą literaturą (obecny obszar zagadnień: modele zaburzeń psychicznych i zachowania), elementy warsztatowe (poświęcone zagadnieniom terapii) oraz przygotowywanie publikacji. Wszystko to w oparciu o neuronaukę i twarde wyniki badań.

Spotkania odbywają się w poniedziałki, godz. 14:30, s. 63, bud. AB.
Kontakt: paradygmat.pozbeh@gmail.com

Raz jeszcze zapraszamy!

Przewodniczący wraz z Uczestnikami

Międzyuczelniane Koło Psychologii Biznesu – Start

W dniu 5 maja 2010 o godzinie 17:00 (sala zostanie podana w informacji na forum) odbędzie się pierwsze spotkanie nowopowstałego Koła Psycholgogii Biznesu. Na spotkaniu zostanie ustalony harmonogram spotkań, obszar działalności dla obecnego semestru oraz zostaną zorganizowane wybory do Zarządu koła. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Problematyka Koła:

Koło będzie się zajmować obszarami psychologii, które w bezpośredni lub bardzo bliski sposób oddziałują na zagadnienia związane z biznesem i ekonomią. Podstawowymi elementami, które będą poruszane na spotkaniach są: psychologia negocjacji, psychologia marketingu, psychologia kłamstwa, psychologia wizerunku osobistego. W przeciwieństwie do wielu firm i instytucji, które zajmują się psychologia biznesu, koło stawia sobie za cel próbę podejścia do tematu w sposób bardziej naukowy i eksperymentalny. Brak platformy, na polu której można rozpocząć działania naukowe w tym temacie sprzyja uproszczonemu podejściu do psychologii biznesu w obecnie działających firmach i instytucjach, który bardziej przypomina felietonistykę niż fachowe podejście do tematu.

Link do forum koła:

http://forum.domination.pl/mkpb/

Link do statutu koła:

http://forum.domination.pl/mkpb/index.php?topic=2.0

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach badawczych Koła Uzależnień!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach badawczych Koła Uzależnień!!!
–  Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze:
Seksualność osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym – dorosłych dzieci alkoholików oraz osób współuzależnionych, prowadzony we współpracy z Kołem Seksuologii
Intymność w związkach dorosłych dzieci alkoholików
–  Oprócz tego poszukujemy wolontariuszy do współpracy z Programem Pomocy Rodzinom Z Problemem Alkoholowym prowadzonym przez MOPR Poznań..
–  Istnieje także możliwość wzięcia udziału w wyjeździe do Zakładu Karnego w Rawiczu, w którym istnieje oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Aleksandrą Chodecką (mail: chodecka@amu.edu.pl, dyżur: pon. 11-14, czw. 11.30-12.30)

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach badawczych Koła Seksuologii!!!
Szczegółowe informacje na stronie www.seksuologia.amu.edu.pl