Wizytówka Koła

Opiekun naukowy: mgr Joanna Wolny (joanna.wolny@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka

Obecnie koło naukowe prowadzi teoretyczne poszukiwania związane z zagadnieniem kultury organizacyjnej. Planowane jest prowadzenie badan w organizacjach wieloodziałowych oraz w organizacjach poza granicami Polski dla zaobserwowania różnic organizacyjnych uzależnionych od kultury organizacyjnej.

Wizytówka koła

Opiekun koła: prof. dr hab. Lidia Cierpiałowska, mgr Joanna Wolny (joanna.wolny@amu.edu.pl)
Problematyka

Koło zajmuje się funkcjonowaniem dzieci dorosłych alkoholików (DDA) w związkach intymnych, prowadzi badania nad satysfakcją w związkach DDA. Badamy jakie znaczenie dla poziomu satysfakcji, nawiązywania relacji intymnych ma styl przywiązania u DDA.

Osiągnięcia

Prowadzimy badania w grupach samopomocowych DDA oraz wśród młodych dorosłych, którzy nie są DDA. W roku 2006 pojawiła się publikacja obejmująca zakres teoretyczny badań.

Wizytówka Koła

 

Opiekun naukowy: dr Dariusz Drążkowski (dardra@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka

Koło zajmuje się społecznym kontekstem posiadania produktów określonych marek oraz stereotypami płci. Koło jest podzielone na 4 grupy, skupione wokół odrębnych tematów badawczych. Praca w kole polega na realizacji badań i publikowaniu ich wyników.

Linki

Strona koła: https://spolecznauam.weebly.com/