XI Poznańskiego Festiwalu Nauk i i Sztuki

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów XI Poznańskiego Festiwalu Nauk i i Sztuki,
który został zaplanowany na 15-17 października 2008 roku,
zapraszam przewodniczących kół naukowych z naszego Wydziału
na spotkanie poświęcone udziałowi kół naukowych w Festiwalu.

Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2008 roku o godz. 10.00
w DS. Jowita, Sala A.

Ponadto proszę o przygotowanie propozycji
wykładów, pokazów i prezentacji na Wydziale.
Do dyspozycji Wydziału w tych dniach
będzie Budynek E (sala A, B C i D) w godzinach 10.00 do 16.00.

Koordynatorem Wydziałowym ds. organizacji Festiwalu
został p. dr Remigiusz T. Ciesielski (remict@amu.edu.pl).
Propozycje na Festiwal proszę składać w Dziekanacie
u p. Honoraty Matuszak w terminie do 30 maja 2008 r.

Z powaźaniem
prof. UAM dr hab. Jan Grad
===============================================

Wizytówka koła

Opiekun koła: dr Karolina Appelt (karola@amu.edu.pl)

Działalność koła tymczasowo zawieszona, jeśli twoje zainteresowania są w obszarze tej tematyki i masz ochotę podzielić się swoimi pomysłami zgłoś się do opiekuna koła.

Wizytówka koła

Opiekun koła: dr Magdalena Stawicka (masto@amu.edu.pl), mgr Radosław Stec (rzdziu@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka

Specyfika roli matki oraz ojca jako figury przywiązania w rodzinach tradycyjnych.

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

W tym roku sekcja przygotowuje konferencje naukową: „Osoby znaczące w rozwoju dziecka”. Prace obejmowały przegląd aktualnych badań oraz ich analiza i wskazanie możliwości aplikacyjnych w praktyce wychowawczej.

Konferencja ma mieć charakter popularyzatorski, jest skierowana do rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi.

Wystąpienia na konferencji mają stać się podstawą publikacji

Ciekawostki

Wizytówka koła

Opiekun koła: Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska (jasielsk@amu.edu.pl)
Działalność koła tymczasowa zawieszona, jeśli twoje zainteresowania są w obszarze tej tematyki i masz ochotę podzielić się swoimi pomysłami zgłoś się do opiekuna koła.

Wizytówka koła

Opiekun koła: dr Agnieszka Rosińska (agaros@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka:

  1. tworzenie, realizacja i ewaluacja projektów badawczych związanych ze społecznościami i partnerstwami lokalnymi
  2. przygotowywanie i wdrażanie projektów aktywizujących społeczności
  3. studia nad literaturą i przygotowywanie publikacji i konferencji
  4. współpraca z partnerami w Polsce i innych krajach

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

Od uruchomienia koła w kwietniu 2007 rozpoczęliśmy projekt, którego celem jest integracja społeczności akademickiej Instytutu Psychologii i Wydziału Fizyki UAM. Podczas czterech wspólnych spotkań ze studentami nanotechnologii z Wydziału fizyki stworzyli wstępny scenariusz warsztatów integracyjnych dla studentów pierwszego roku obu wydziałów we wrześniu 2007.