Wizytówka koła

Koło Naukowe Niepełnosprawności Intelektualnej

Koło Naukowe zajmuje się psychologią niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi obecnie projekt badawczy pt. Uwarunkowania powodzenia kształcenia integracyjnego, obejmujący badania uczniów nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

kontakt: e-maile-mailfacebook
opiekunki naukowe:  prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Małgorzata Rękosiewicz

Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychologii Kultury

Koło Naukowe Psychologii Kultury zostało reaktywowane w semestrze letnim 2017 roku. Głównym tematem zainteresowań koła jest psychologia transkulturowa w wydaniu praktycznym. Celem działalności grupy jest poszerzanie wiedzy, organizowanie warsztatów i przeprowadzanie badań. Aby stać się członkiem koła należy pojawić się na spotkaniu i zadeklarować chęć współpracy. Informacje na temat miejsca i czasu spotkań pojawią się na Facebooku koła.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Pankalla

Wizytówka koła

Koło Naukowe Good Language Learners

Koło Naukowe Good Language Learners skupia studentów Wydziału Nauk Społecznych zainteresowanych działalnością badawczą. Główną dziedziną zainteresowań Koła jest badanie strategii uczenia się języka angielskiego (jako języka obcego) wybieranych przez studentów oraz badanie związków występujących pomiędzy tym procesem a różnicami indywidualnymi uczących się. Prowadzona działalność badawcza pozwala rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki języków obcych, psychometrii, metodologii i statystyki.

kontakt: e-maile-mail
opiekunowie naukowi: mgr Jakub Przybył (Szkoła Językowa UAM) oraz dr Julita Wojciechowska (IP UAM)

Wizytówka koła

Sekcja Koła Naukowego Psychologii Zdrowia ? Psychologia Sportu

Jesteśmy sekcją Psychologii Sportu zrzeszającą osoby zainteresowane mentalną stroną sportu. W sporcie celem treningu mentalnego jest opanowanie umiejętności mentalnych, które mają pomóc zawodnikowi w osiągnięciu sportowych sukcesów i osobistego dobrostanu, oraz zapewnić mentalny rozwój. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy na spotkanie!

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Łukasz D. Kaczmarek
opiekun sekcji: mgr Maciej Behnke

Wizytówka koła

Psychologia Rodziny

W ramach funkcjonowania Sekcji proponujemy Wam trzy główne formy działalności: 1) grupy seminaryjno-dyskusyjne poświęcone analizom problemów teoretycznych w obszarze psychologii rodziny (m. in. psychologiczne koncepcje funkcjonowania rodziny, zmiany w zakresie modeli ról rodzinnych, alternatywne formy życia rodzinnego, problemy wychowawcze w rodzinie), 2) pomoc w projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz możliwość włączenia się w już prowadzone badania (proponowane problemy badawcze: prospektywne aspekty rodzicielstwa; doświadczanie bliskości w rodzinie, psychologiczne uwarunkowania satysfakcji małżeńskiej), 3) spotkania z praktykami i teoretykami z zakresu familiologii. Planujemy także współpracę z kołami naukowymi o podobnym profilu zainteresowań naukowych, a także przygotowywanie referatów na konferencje oraz publikacji naukowych na bazie prowadzonych badań.

kontakt: e-mail, czw. 11.15-13.15 (pok. 88); Kamil Janowicz e-mail, czw, 13:00-14:00 (pok. 95)
opiekunka naukowa: dr hab. Lucyna Bakiera