Wizytówka koła

Opiekun naukowy: mgr Anna Słysz (aslysz@wp.pl)

Aktualna problematyka:

Obraz siebie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
Czynniki leczące w socjoterapii dzieci i młodzieży.

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

Opracowywanie wyników badań na temat obrazu siebie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym Realizacja projektu nt. Rola świetlic socjoterapeutycznych (w ocenie dzieci i młodzieży)

Badania ankietowe dzieci i młodzieży ze świetlic socjoterapeutycznych w Poznaniu i okolicach; powstanie raport z tych badań.