Wizytówka Koła

Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Palus (katarzyna.palus@amu.edu.pl)

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007 

1. Przygotowanie posteru pt Psychologia płci-dokąd zmierza? na konferencję Psychologia-dokąd zmierza, która odbyła się 12.01.2006 r. w Poznaniu, na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Plakat został wyróżniony nagrodą książkową.

2. Udział w panelu dyskusyjnym „Ciało w kontekście indywidualnym i społecznym”, który odbył się 06.04.2006 r. w Instytucie Psychologii UAM.

3. Wystąpienia członków koła i przygotowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej Płeć-między ciałem, umysłem i społeczeństwem, która odbyła się 18 maja 2007 r. w Poznaniu, na Wydziale Nauk Społecznych. M.Marczak: „W pułapce rodzaju – stereotypy płci, M. Kostrzewska: płeć a uzależnienie od alkoholu, M. Pokrywka: „Zwierciadło czy manipulacja-funkcjonowanie stereotypów kobiecości w reklamie”.