Home » Nauk o poznaniu i komunikacji

Category Archives: Nauk o poznaniu i komunikacji

Wizytówka Koła

Opiekun koła: Dr Mariusz Urbański, mgr Paweł Łupkowski (pawel.lupkowski@amu.edu.pl)

Problematyka

Botyka, użyteczność, filozofia umysłu

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

 • Wyjazdy w charakterze słuchacza
 • Seminarium naukowe INTERFEJS UĹťYTKOWNIKA – KANSEI W PRAKTYCE, 24 czerwca 2006, Warszawa
 • Tydzień mĂłzgu, Warszawa 12-19.04.2007
 • Tydzień mĂłzgu, KrakĂłw 12-18 marzec 2007
 • CybAiRbot, 14.04.2007, Politechnika Poznańska

Osiągnięcia 2006/2007

Drugie Poznańskie Forum Kognitywistycznego (współorganizacja, 3 grudnia 2006)

 • a) referaty:
 • Krzysztof Gorgolewski – Neuroobrazowanie nie tylko dla orłów.
 • Marta W. Wronikowska – Jak komputer widzi obraz i co z nim zrobić moĹźe? Morfologiczne przekształcenia komputerowego rozpoznawania obrazĂłw.
 • Agnieszka Czoska – Jak traktujemy opisy?
 • Maria Golka – W poszukiwaniu uniwersalności języka.
 • Adam Kupś – Zagadnienie czasu w procesach przetwarzania informacji.
 • b) poster (prezentacja KNoPiKa): Justyna Maculewicz, Marta W. Wronikowska

Opis prozą

KNoPiK, Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji powstało 27.02.2006r. jako 15 sekcja Koła PsychologĂłw na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunami koła są pracownicy Zakładu Logiki i Kognitywistyki, dr Mariusz Urbański i mgr Paweł Łupkowski. Członkowie – to studenci pierwszego i drugiego roku kognitywistyki. Koło ma profil kognitywistyczno-informatyczny, pracuje nad zagadnieniami tworzenia serwisĂłw internetowych, obliczeniowych symulatorĂłw mowy i ewentualność symulacji ludzkich zdolności poznawczych. Projekty KNoPiKa obejmują takżę integrację studentĂłw i doktorantĂłw zajmujących sie tematyką kognitywistyczną.
Działalność koła zaczęła sie od, wciąż jeszcze nie ukończonego, chatterbota Knopika. Pomysł konstruowania go jest częścią pracy nad zagadnieniem usability (uĹźyteczności) stron internetowych, quasi-społecznych relacji kształtowanych w komunikacji uĹźytkownikĂłw serwisĂłw internetowych i interfejsĂłw dialogowych (chatterbotĂłw) i botyki w ogĂłle (dziedziny wykorzystującej dokonania kognitywistyki do zwiększania przyjazności Internetu i tworzenia symulatorĂłw). Knopik ma w przyszłości stanowić przyjazny interfejs kognitywistycznej bazy wiedzy, ktĂłra będzie moĹźna przeszukiwać metodą pytań i odpowiedzi – rozmawiając z chatterbotem.
W maju 2006 członkowie koła po raz pierwszy zaprezentowali wyniki swojej pracy na poznańskiej konferencji „Nauki społeczne – z teorią w praktykę”. Przedstawiono tam poster prezentujący chatterbota Knopika oraz dwa referaty: „Porozmawiaj z nim. Programy dialogowe – przyjazne interfejsy w komunikacji człowiek-komputer” (autorstwa pracujących na kole studentĂłw Ăłwczesnego pierwszego roku kognitywistyki) oraz „Involvement framework w botyce – o znaczeniu nauk społecznych dla projektowania przyjaznych interfejsĂłw w komunikacji człowiek-komputer.” (autorstwa opiekuna Pawła Łupkowskiego). Będą one dostępne w formie artykułów w opracowywanej obecnie książce pokonferencyjnej.
W roku akademicki 2006/07 zajęliśmy się filozofią umysłu, a przede wszystkim – perspektywami obliczeniowej teorii umysłu.
W grudniu 2006 współorganizowaliśmy z zaprzyjaĹşnionym Studenckim Kołem Kognitywistycznym 2. Poznańskie Forum Kogntywistycze. Członkowie KNoPiKa wygłosili tam szereg referatĂłw: „Neuroobrazowanie nie tylko dla orłów” (Krzysztof Gorgolewski), „Jak komputer widzi obraz i co z nim zrobić moĹźe? Morfologiczne przekształcenia komputerowego rozpoznawania obrazĂłw” (Marta w. Wronikowska), „PrĂłby formalnej analizy testu Turinga” (Paweł Łupkowski), „Jak traktujemy opisy?” (Agnieszka Czoska), „W poszukiwaniu uniwersalności języka” (Maria Golka), „Zagadnienie czasu w procesach przetwarzania informacji” (Adam Kupś). NiektĂłrzy pracowali takĹźe przy organizacji i w czasie trwania V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kogniwistycznego, ktĂłre odbywało się tuz przed 2.PFK.
Razem z SKK KNoPiK zorganizował rĂłwnieĹź „Warsztaty modelowania sztucznego Ĺźycia Framstics”, stanowiące uzupełnienie 2.PKF (motywem przewodnim jego panelu dyskusyjnego było artificial life). Dr Maciej Komosiński z Politechniki Poznańskiej zaprezentowałuczestnikom jak symulować wirtualne organizmy, ich środowisko i proste układy nerwowe uĹźywając jego autorskiego programu.
Najnowszym przedsięwzięciem koła (rĂłwnieĹź wspĂłlnie z SKK) były warsztaty kognitywistyczne, zorganizowane na zaproszenie opiekuna Studenckiego Koła FilozofĂłw z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego Mateusza Oleksego. Konferencja nosiła tytuł „Kognitywistyka a zagadki umysłu” i prezentowała kognitywistyczne ujęcie wybranych zagadnień wywodzących się z problemĂłw filozoficznych. KNoPiK odpowiadał w całości za finałową sekcję Zastosowania Kognitywistyki, gdzie Paweł Łupkowski, Krzysztof Gorgolewski, Justyna Maculewicz i Marek Goliasz mĂłwili o uĹźyteczności i botyce, sekcję Reprezentacje (Agnieszka Czoska, Maria Golka, Adam Kupś) oraz współtworzyli sekcję Ewolucja (Marta W. Wronikowska). [tekst przygotowała Agnieszka Czoska]

Zadania zrealizowane w roku akademickim 2006/2007

1. Współorganizacja 2. Poznańskiego Forum Kognitywistycznego (3 grudnia 2006),
referaty:

 • – Krzysztof Gorgolewski – Neuroobrazowanie nie tylko dla orłów;
 • – Marta W. Wronikowska – Jak komputer widzi obraz i co z nim zrobić moĹźe? Morfologiczne przekształcenia komputerowego rozpoznawania obrazĂłw;
 • – Agnieszka Czoska – Jak traktujemy opisy?;
 • – Maria Golka – W poszukiwaniu uniwersalności języka;
 • – Adam Kupś – Zagadnienie czasu w procesach przetwarzania informacji;

b) poster (prezentacja KNoPiKa):

 • – Justyna Maculewicz, Marta W. Wronikowska.

Współorganizacja warsztatĂłw filozoficznych – Kognitywistyka a Zagadki Umysłu (31 marca – 1 kwietnia 2007);

Sekcje warsztatowe:

 • Self: Ryszard Auksztulewicz, Marcin Leszczyński, Natalia Zimna;
 • Ewolucja umysłu ludzkiego: Katarzyna Matuszewska, Sławomir Wacewicz, Marta Wronikowska;
 • Percepcja i działanie: Krzysztof Gorgolewski, Barbara Konat, Magda Reuter;
 • Problemy reprezentacji: Agnieszka Czoska, Maria Golka, Adam Kupś;
 • Zastosowania kognitywistyki: Marek Goliasz, Krzysztof Gorgolewski, Paweł Łupkowski, Justyna Maculewicz;

2. Współorganizacja warsztatĂłw Framsticks (9 – 10 grudnia 2006)

Warsztaty:

 • Modelowanie Ĺźycia. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji oraz Studenckie Koło Kognitywistyczne.

W związku z dużym zainteresowaniem panelem dyskusyjnym podczas 2-go PFK, który poświęcony był tematyce sztucznego życia zorganizowano warsztaty prowadzone przez dr inż. Macieja Komosińskiego (Politechnika Poznańska). Uczestnicy warsztatów uczyli się obsługi systemu Framsticks autorstwa M. Komosińskiego i przeprowadzali eksperymenty z użyciem tego systemu;

Wykład:

 • UĹźyteczność systemĂłw technicznych. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji (18 stycznia 2007). Wykład poprowadził mgr inĹź. Paweł Jasion (Politechnika Poznańska). Celem było przybliĹźenie tematyki uĹźyteczność systemĂłw technicznych widzianej z perspektywy praktyka.

3. PROJEKTY:

Badanie reakcji społecznych w kontaktach z chatterbotami – projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Psychologii Płci. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji. Celem projektu jest zbadanie wybranych aspektĂłw kontaktĂłw człowiek chatterbot oraz osadzenie wynikĂłw w szerszej perspektywie HCI (Human-Computer Iteraction) oraz psychologii płci;

Chatterbot KNOPIK. Celem projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie zarówno bazy wiedzy, jak i jej interfejsu, który byłby przyjazny użytkownikowi (stąd wybór chatterbota). Aktualnie prowadzone są testy programu oraz badania użytecznościowe (metodą sortowanie kart) mające na celu optymalizację działania KNOPIKA;

4. Przygotowanie książek pokonferencyjnych (e-booki):
2PFK: koła naukowe;

2PFK: teksty pokonferencyjne we współpracy z wortalami kognitywistyka.net i filozofia.pl. Patronat nad publikacjami objęły: Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki