Wizytówka koła

Opiekun koła: Dr Mariusz Urbański, mgr Paweł Łupkowski (pawel.lupkowski@amu.edu.pl)

Problematyka

Botyka, użyteczność, filozofia umysłu

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

 • Wyjazdy w charakterze słuchacza
 • Seminarium naukowe INTERFEJS UŻYTKOWNIKA KANSEI W PRAKTYCE, 24 czerwca 2006, Warszawa
 • Tydzień mózgu, Warszawa 12-19.04.2007
 • Tydzień mózgu, Kraków 12-18 marzec 2007
 • CybAiRbot, 14.04.2007, Politechnika Poznańska

Osiągnięcia 2006/2007

Drugie Poznańkie Forum Kognitywistycznego (współorganizacja, 3 grudnia 2006)

 • a) referaty:
 • Krzysztof Gorgolewski – Neuroobrazowanie nie tylko dla orłów.
 • Marta W. Wronikowska – Jak komputer widzi obraz i co z nim zrobić może? Morfologiczne przekształcenia komputerowego rozpoznawania obrazów.
 • Agnieszka Czoska – Jak traktujemy opisy?
 • Maria Golka – W poszukiwaniu uniwersalności języka.
 • Adam Kupś – Zagadnienie czasu w procesach przetwarzania informacji.
 • b) poster (prezentacja KNoPiKa): Justyna Maculewicz, Marta W. Wronikowska

Opis prozą

KNoPiK, Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji powstało 27.02.2006r. jako 15 sekcja Koła Psychologów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunami koła są pracownicy Zakładu Logiki i Kognitywistyki, dr Mariusz Urbański i mgr Paweł Łupkowski. Członkowie – to studenci pierwszego i drugiego roku kognitywistyki. Koło ma profil kognitywistyczno-informatyczny, pracuje nad zagadnieniami tworzenia serwisów internetowych, obliczeniowych symulatorów mowy i ewentualność symulacji ludzkich zdolności poznawczych. Projekty KNoPiKa obejmują także integrację studentów i doktorantów zajmujących sie tematyką kognitywistyczną.
Działalność koła zaczęła się od, wciąż jeszcze nie ukończonego, chatterbota Knopika. Pomysł konstruowania go jest częścią pracy nad zagadnieniem usability (użyteczności) stron internetowych, quasi-społecznych relacji kształtowanych w komunikacji użytkowników serwisów internetowych i interfejsów dialogowych (chatterbotów) i botyki w ogóle (dziedziny wykorzystującej dokonania kognitywistyki do zwiększania przyjazności Internetu i tworzenia symulatorów). Knopik ma w przyszłości stanowić przyjazny interfejs kognitywistycznej bazy wiedzy, którą będzie można przeszukiwać metodą pytań i odpowiedzi – rozmawiając z chatterbotem.
W maju 2006 członkowie koła po raz pierwszy zaprezentowali wyniki swojej pracy na poznańskiej konferencji „Nauki społeczne – z teorią w praktykę”. Przedstawiono tam poster prezentujący chatterbota Knopika oraz dwa referaty: „Porozmawiaj z nim. Programy dialogowe – przyjazne interfejsy w komunikacji człowiek-komputer” (autorstwa pracujących na kole studentów ówczesnego pierwszego roku kognitywistyki) oraz „Involvement framework w botyce – o znaczeniu nauk społecznych dla projektowania przyjaznych interfejsów w komunikacji człowiek-komputer.” (autorstwa opiekuna Pawła Łupkowskiego). Będą one dostępne w formie artykułów w opracowywanej obecnie książce pokonferencyjnej.
W roku akademicki 2006/07 zajęliśmy się filozofią umysłu, a przede wszystkim – perspektywami obliczeniowej teorii umysłu.
W grudniu 2006 współorganizowaliśmy z zaprzyjaźnionym Studenckim Kołem Kognitywistycznym 2. Poznańskie Forum Kogntywistycze. Członkowie KNoPiKa wygłosili tam szereg referatów: „Neuroobrazowanie nie tylko dla orłów” (Krzysztof Gorgolewski), „Jak komputer widzi obraz i co z nim zrobić może? Morfologiczne przekształcenia komputerowego rozpoznawania obrazów” (Marta w. Wronikowska), „Próby formalnej analizy testu Turinga” (Paweł Łupkowski), „Jak traktujemy opisy?” (Agnieszka Czoska), „W poszukiwaniu uniwersalności języka” (Maria Golka), „Zagadnienie czasu w procesach przetwarzania informacji” (Adam Kupś). Niektórzy pracowali także przy organizacji i w czasie trwania V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kogniwistycznego, które odbywało się tuż przed 2.PFK.
Razem z SKK KNoPiK zorganizował również „Warsztaty modelowania sztucznego życia Framstics”, stanowiące uzupełnienie 2.PKF (motywem przewodnim jego panelu dyskusyjnego było artificial life). Dr Maciej Komosiński z Politechniki Poznańskiej zaprezentował uczestnikom jak symulować wirtualne organizmy, ich środowisko i proste układy nerwowe używając jego autorskiego programu.
Najnowszym przedsięwzięciem koła (również wspólnie z SKK) były warsztaty kognitywistyczne, zorganizowane na zaproszenie opiekuna Studenckiego Koła Filozofów z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego Mateusza Oleksego. Konferencja nosiła tytuł „Kognitywistyka a zagadki umysłu” i prezentowała kognitywistyczne ujęcie wybranych zagadnień wywodzących się z problemlów filozoficznych. KNoPiK odpowiadał w całości za finałową sekcję Zastosowania Kognitywistyki, gdzie Paweł Łupkowski, Krzysztof Gorgolewski, Justyna Maculewicz i Marek Goliasz mówili o użyteczności i botyce, sekcję Reprezentacje (Agnieszka Czoska, Maria Golka, Adam Kupś) oraz współtworzyli sekcję Ewolucja (Marta W. Wronikowska) [tekst przygotowała Agnieszka Czoska],

Zadania zrealizowane w roku akademickim 2006/2007

1. Współorganizacja 2. Poznańkiego Forum Kognitywistycznego (3 grudnia 2006),
referaty:

 • – Krzysztof Gorgolewski – Neuroobrazowanie nie tylko dla orłów;
 • – Marta W. Wronikowska – Jak komputer widzi obraz i co z nim zrobić moźe? Morfologiczne przekształcenia komputerowego rozpoznawania obrazów;
 • – Agnieszka Czoska – Jak traktujemy opisy?;
 • – Maria Golka – W poszukiwaniu uniwersalności języka;
 • – Adam Kupś – Zagadnienie czasu w procesach przetwarzania informacji;

b) poster (prezentacja KNoPiKa):

 • – Justyna Maculewicz, Marta W. Wronikowska.

Współorganizacja warsztatów filozoficznych – Kognitywistyka a Zagadki Umysłu (31 marca – 1 kwietnia 2007);

Sekcje warsztatowe:

 • Self: Ryszard Auksztulewicz, Marcin Leszczyński, Natalia Zimna;
 • Ewolucja umysłu ludzkiego: Katarzyna Matuszewska, Sławomir Wacewicz, Marta Wronikowska;
 • Percepcja i działanie: Krzysztof Gorgolewski, Barbara Konat, Magda Reuter;
 • Problemy reprezentacji: Agnieszka Czoska, Maria Golka, Adam Kupś;
 • Zastosowania kognitywistyki: Marek Goliasz, Krzysztof Gorgolewski, Paweł Łupkowski, Justyna Maculewicz;

2. Współorganizacja warsztatów Framsticks (9 – 10 grudnia 2006)

Warsztaty:

 • Modelowanie życia. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji oraz Studenckie Koło Kognitywistyczne.

W związku z dużym zainteresowaniem panelem dyskusyjnym podczas 2-go PFK, który poświęcony był tematyce sztucznego życia zorganizowano warsztaty prowadzone przez dr inż. Macieja Komosińskiego (Politechnika Poznańska). Uczestnicy warsztatów uczyli się obsługi systemu Framsticks autorstwa M. Komosińskiego i przeprowadzali eksperymenty z użyciem tego systemu;

Wykład:

 • Użyteczność systemów technicznych. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji (18 stycznia 2007). Wykład poprowadził mgr inż. Paweł Jasion (Politechnika Poznańska). Celem było przybliżenie tematyki użyteczności systemów technicznych widzianej z perspektywy praktyka.

3. PROJEKTY:

Badanie reakcji społecznych w kontaktach z chatterbotami – projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Psychologii Płci. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji. Celem projektu jest zbadanie wybranych aspektów kontaktów człowiek-chatterbot oraz osadzenie wyników w szerszej perspektywie HCI (Human-Computer Interaction) oraz psychologii płci;

Chatterbot KNOPIK. Celem projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie zarówno bazy wiedzy, jak i jej interfejsu, który byłby przyjazny użytkownikowi (stąd wybór chatterbota). Aktualnie prowadzone są testy programu oraz badania użytecznościowe (metodą sortowanie kart) mające na celu optymalizację działania KNOPIKA;

4. Przygotowanie książek pokonferencyjnych (e-booki):
2PFK: koła naukowe;

2PFK: teksty pokonferencyjne we współpracy z wortalami kognitywistyka.net i filozofia.pl. Patronat nad publikacjami objęły: Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki