Home » Seksuologia

Category Archives: Seksuologia

Opiekunowie: Monika Zielona – Jenek, Aleksandra Chodecka, Filip Szumski
Cele i zadania:
1. pogłębianie wiedzy w w dziedzinie seksuologii
2. realizacja projektĂłw naukowych
3. organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych
4. wydawanie publikacji naukowych
5. współpraca z ośrodkami naukowymi i pomocowymi
6. organizacja warsztatĂłw edukacyjnych
Planowane spotkania
22.02.2010
g.15.00 s.115
1. spotkanie organizacyjne
– ustalenie terminĂłw spotkań
– omĂłwienie spraw związanych z organizacją konferencji seksuologicznej (14.05.2010)
04.03.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Omówienie dotychczasowych działań dotyczących projektu: „Wpływ stylu przywiązania na satysfakcję seksualną”
17.03.2010 śr
g.17.00 s.115
1. Praca nad przygotowaniem warsztatĂłw edukacyjnych dla licealistĂłw
2. Sprawy organizacyjne
25.03.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Przestępstwa seksualne – aktualny stan badań – prezentacja Filipa Szumskiego
2. Sprawy organizacyjne
14.04.2010 śr
g. 17.00 s.115
1. Warsztaty edukacyjne dotyczące współczesnych kontrowersji diagnostycznych w obszarze funkcjonowania psychoseksualnego człowieka
2. Sprawy organizacyjne
29.04.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Seksualność dziewcząt i chłopców wczoraj i dziś – prezentacja Moniki Marczak
06.05.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Prace nad przygotowaniem konferencji
12.05.2010 śr
g. 17.00 s.115
1. Prace nad przygotowaniem konferencji
27.05..2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Podsumowanie działań Koła w roku 2009/2010
– konferencja
– projekty badawcze

Seminarium nt seksualności kobiet w ciąży – planowane zaproszenie specjalisty – termin do ustalenia

Wizytówka Koła

Opiekun koła: Dr Monika Zielona-Jenek, Mateusz Marciniak (kwazimati@tlen.pl)

Aktualna problematyka

Aktywność seksualna młodych dorosłych

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

1. Cykl otwartych spotkań tematycznych (referatowych) dotyczących następujących zagadnień:

  • Zachowania autoerotyczne a satysfakcja seksualna
  • Wychowanie seksualne
  • Seksualność osĂłb niepełnosprawnych intelektualnie
  • Niebezpieczne zachowania seksualne młodych dorosłych
  • Biologiczne uwarunkowania homoseksualizmu
  • Seksualność osĂłb starszych

2. Przygotowanie projektu badawczego „Aktywność seksualna studentów Poznania”.

3. Udział (z referatem) członków Sekcji w konferencji studenckiej: „Ciało wszechobecne – cielesne konteksty w kulturze i nauce”

4. Udział członków Sekcji w Sesji Panelowej: Ewolucja Zachowań Seksualnych Polaków (Poznań, 2007).

5. Referat na IX Poznański Festiwalu Nauki i Sztuki (październik 2006): Mateusz Marciniak „Ewolucyjne uwarunkowania małżeństwa.”