Home » Psychologia zdrowia i psychologia pozytywna

Category Archives: Psychologia zdrowia i psychologia pozytywna

Wizytówka Koła

Opiekun naukowy

Mgr Łukasz Kaczmarek (lkacz@amu.edu.pl)
Aktualna problematyka

Od strony teoretycznej: a) Teoria Poszerzającej i Budującej Funkcji Pozytywnych Emocji Barbary Fredrickson, b) Kapitalizacja pozytywnych emocji Shelly Gable, c) Teoria Autentycznego Szczęścia Martina Seligmana.

Planując badania, szybko zorientowaliśmy się, że brakuje w Polsce narzędzi do pomiaru interesujących nas zmiennych stąd pomysł aby je zaadaptować. Adaptacja skal Steen Happiness Index (autentyczne szczęście wg Martina Seligmana) oraz Perceived Attmepts to Capitalization Attempts Scale (Kapitalizacja pozytywnych emocji) a na dokładkę niejako z rozbiegu: Skala Sensu w Życiu (the Meaning in Life Questionnaires).

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

Przeprowadzenie adaptacji nowych ważnych dla psychologii zdrowia i psychologii pozytywnej narzędzi badawczych.

Przygotowanie i prezentacja posteru „Polska Adaptacja Steen Happiness Index, Perceived Responses to Capitalization Attempts” na ogólnopolskiej konferencji „Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji” (18-20 maja 2007, Zakopane).

postershi
Poster otrzymał wyróżnienie.

Ciekawostki

Koło powstało w wyniku kontynuacji tematyki podjętej przez studentów uczestniczących w ścieżce

Psychologia Zdrowia z elementami Psychologii Pozytywnej prowadzonej w roku 2006/2007 przez prof. Helenę Sęk, dr. Michała Ziarko i mgr. Łukasza Kaczmarka.

Laboratorium Barbary Fredrickson (prawie wszystkie artykuły do ściągnięcia w formacie pdf)