Aktualności

Spotkania koła w roku akademickim 2019/2020 odbywają się w środy o godz. 9.45 w pokoju nr 81 lub w LABRiU. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! Wystarczy skontaktować się z Przewodniczącą lub Opiekunem.

Z dotychczasową działalnością koła można zapoznać się czytając sprawozdania umieszczone we wpisie Sprawozdania… lub poprzez lekturę archiwalnych numerów GIPSu na stronie Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM.

Sprawozdania z działalności Koła Naukowego Bliżej Neuropsychologii w latach 2005-2019

rok akademicki 2004/2005

rok akademicki 2005/2006

rok akademicki 2006/2007

rok akademicki 2007/2008

rok akademicki 2008/2009

rok akademicki 2009/2010

rok akademicki 2010/2011

rok akademicki 2011/2012

rok akademicki 2012/2013

rok akademicki 2013/2014

rok akademicki 2014/2015

rok akademicki 2015/2016

rok akademicki 2016-2017

rok akademicki 2017-2018

rok akademicki 2018-2019

English version

STUDENT RESEARCH GROUP
„CLOSER TO NEUROPSYCHOLOGY”

scientific tutors: Slawomir Jablonski, PhD (slawo@amu.edu.pl)

MISSION

This section of scientific group has been founded to become acquinted with the genesis of the structure of higher mental functions and its relation to the development of the nervous system. Apart from analysing the classical writings approaching the question of those problems, members of the group are up-to-date with the research, especially on issues regarding the relation brain-development-cognition.

PROJECTS ACCOMPLISHED


academic year 2004/2005

 • On the initiative of the 3rd year psychology students – Anna Jaworek, Marta Karbowa and Mateusz Wyderka -€“ on March 2005 at the Institute of Psychology at UAM a new unit of student’s scientific group, named ‚€œCloser to Neuropsychology’€, has been founded.
 • Organizing 8 seminar meetings devoted to the study of the texts by Lew S. Wygotski and Aleksander R. Luria.

academic year 2005/2006

 • Publication: Pajkert, A.,Wilinski, M., Zeslawska, A. (2006). Afazja – zarys problematyki [Aphasia -€“ sketch of issue]. Preteksty, 8
 • Organization of open lectures given by guest scientists at the Institute of Psychology at UAM:
 1. Childrens Sleep Disorder -€“ Marcin Zarowski (MBBS), Department of Developmental Neurology, Poznan University of Medical Sciences (March, 17th)
 2. Usage of brain plasticity phenomenon during therapy of epilepsy results as example of new trends in neuropsychology – Piotr Ognik (MD), neuropsychologist (March, 31th)
 3. Canals on Mars? – Rafal Wojciak (PhD), Department of Human Nutrition Hygiene, Poznan University of Life Sciences (April, 21st)
 4. Neurodevelopmental methods of rehabilitation and diagnosis child with brain injury – Ewa Gajewska (MD), Department of Physiotherapy, Rheumatology and Rehabilition, Poznan University of Medical Sciences (May, 12th)
 • Organization of a seminar meeting Problems of therapy and diagnosis patients with organical brain injury (Poznan„, Institute of Psychology at UAM, May 9th, 2006) with members of Student’s Scientific Association at the Chair and Department of Developmental Neurology at the K. Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan„.
 • Weekly seminar meetings. Themes:
 1. Study of functional mechanisms of neurotransmitters,
 2. Case analyses based on the experience of the 4th year clinical psychology students who participated in neuropsychological internships,
 3. The development of the higher mental functions in the context of the nervous system.
 • Participation in the research carried out by Adam Mickiewicz’s University and Poznan University of Medical Sciences. On the initiative of PhD Ewa Mojs (The Institute of Psychology at UAM) the members of the unit participated in the recognition of the epidemiology of sleep disorder (1st stage) and in the neuropsychological analysis of sleep disorder (2nd stage)

academic year 2006/2007

 • Organization of 20 seminar meetings devoted to the theoretical analysis of the development of the main psychological functions: perception, memory, attention and thinking. A basis for the analysis was formed by the texts of Lew S. Wygotski, Jean Piaget and Aleksander R. Luria; whereas reports from research dealing with monitoring the brain functioning of people of different age and during various experimental tasks broadened the context of the analysis. The problems discussed during the meetings were illustrated with the video recordings of spontaneous behavior of children of different age and with some educational movies.
 • Organization of a series of 10 meetings with students of High School no. 1 in Poznan.The project was coordinated by Anna Pajkert (second year psychology student). Its aim was to introduce audience to the problems and themes of psychology, neuropsychology in particular. Each of the one-and-half hour meetings had the form of lecture followed by practical workshop. At the end of the series an anonymous evaluation survey was conducted. Participants graded the meetings, both their organization and realisation, very well. They thought that the topics were interesting and all of them wished to take part in such activities again. Meeting topics:
 1. From Wundt to the modern psychological thought -€“ Anna Pajkert, second year psychology student (Oct, 7th)
 2. Power of attachment, or about the importance of an emotional bond between a child and its carer -€“ Marta Karbowa, fifth year psychology student (Oct, 14th)
 3. Philip G. Zimbardo’s experiment: where the truth ends and fiction begins? -€“ Mateusz Wilinski, third year psychology student (Oct, 21st)
 4. What Gestalt brings into the modern knowledge about perpeption? -€“ Anna Pajkert, second year psychology student (Nov, 18th)
 5. Thoughts about awareness – Agata Zeslawska, fifth year psychology student (Nov, 25th)
 6. The burden of childhood trauma -€“ Marta Karbowa, fifth year psychology student (Dec, 2nd)
 7. Neurons in love -€“ Mateusz Wyderka, fifth year psychology student (Dec, 9th)
 8. Aggression -€“ Anna Pajkert, second year psychology student and Mateusz Wilinski, third year psychology student (Mar, 3rd)
 9. Functional asymmetry -€“ Anna Pajkert, second year psychology student and Hanna Kasperek, third year psychology student (Apr, 7th)
 10. Development of speech -€“ Anna Pajkert, second year psychology student (Apr, 21st)
 • Organization of 2 seminar meetings with the members of Student Research Group at the Chair and Department of Developmental Neurology at the University of Medical Sciences in Poznan.
 1. Outlining the aims of cooperation of both Scientific Student Groups (March, 29th).
 2. How to avoid the burnout syndrome and how to give patients bad news about their health? (April, 19th) – a discussion prepared by psychology students. Invited guests: MSc Mariola Bardziejewska and PhD Beata Ziol‚kowska (Institute of Psychology at UAM).

academic year 2007/2008

 • Organization of 12 weekly seminar meetings about development of human nervous system. Background of discussion on the topic was a book by Lise Eliot What’s Going On in There? How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life.
 • Five video-discussion meetings, during meetings we showed and disscused documentary films about the newest findings in human neuropsychology.
 • Participation in training Neuroimaging the structure and function of human brain (Warsaw, School of Social Sciences and Humanities, 10-11 May 2008) prepared by Prof. Anna Grabowska (M. Nencki Institute of Experimental Biology at Polish Academy of Sciences) and her team. During eleven-hourly workshops members of Section have been introduced to: (a) foundation of usage Magnetic Resonance Imaging (MRI) and functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) on psychology research fields, (b) MRI and fMRI data processing techniques. Training was sponsored by Adam Mickiewicz University vice President for Students Affairs, Department of Social Studies Dean and Institute of Psychology Head.

academic year 2008/2009

 • Publication: Pajkert, A., Wilin„ski, M. (2008). Neuropsychologiczna proba opisania i wyjas›nienia s›wiadomos›ci [Neuropsychological attempt to describe and explain consciousness]. In: R. Grzybek, P. Winiecki (eds), Wybrane problemy wspol‚czesnej psychologii [Selected problems of modern psychology] (s. 127-139). Wrocl‚aw: Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocl‚awskie Wydawnictwo Os›wiatowe.
 • Organization of 13 weekly seminar meetings devoted to the topic of the human brain functional organization. The ground for presentations and discussions was a classical work of Jerzy Konorski Integrative Activity of the Brain. Apart from that, students also presented:
 1. Brain basis of synesthesia -€“ Mateusz Wilinski, fifth year of psychology and third year of cognitive science student
 2. Dermatology, neurology and neuropsychology of itching -€“ Piotr Marciniak, fourth year of psychology student (Apr, 22nd)
 3. How to trick the human brain? -€“ about perception illusions -€“ Katarzyna Kaniewska, second year student of cognitive science (Apr, 29th)
 • Members of the section Closer to neuropsychology (Hanna Kasperek, Katarzyna Kaniewska, graduate Marta Karbowa, Piotr Marciniak, graduate Mateusz Wilinski, graduate Agata Zeslawska) organized a social and cultural program for a group of German students who came to Poznan to participate in the Artificial life and artificial intelligence workshop (Institute of Psychology, University of Adam Mickiewicz, September, 20-27th). The workshop itself was prepared by the cognitive science students from the Cognition and Comunication Sciences (KNoPiK) research group, under the lead of Mariusz Urban„ski, PhD. The social and cultural program included visits to the Poznan’€™s greenhouse, brewery, museums, a bike trip to the Morasko meteorite nature reserve, a trip to the Castle and Arboretum in Kornik and to the Museum of the first Piast in Lednica. The stay in Poznan was a part of Polish-German Students Exchange initiated and co-organized by member of the section Closer to neuropsychology -€“ Anna Pajkert. This project was funded by German Academic Exchange Service (DAAD), Humboldt University, Adam Mickiewicz University (AMU) vice President for Students Affairs, AMU Department of Social Studies Dean, AMU Institute of Psychology Head and by participants.
 • Organization of a series of 4 meetings with the students of Second Degree Musical High School in Poznan. The project was coordinated by Marta Karbowa (second year PhD psychology student). Its aim was to give the audience an introduction to the problems and themes of psychology. Each of the one-and-half hour meetings had the form of a lecture followed by a practical workshop. At the end of the series an anonymous evaluation survey was conducted. Participants graded the meetings very well. and declared intention to participate in meettings at next academical year. Meeting topics:
 1. The strenght of attachment. Significance of emotional ties between child and his caregiver – Marta Karbowa, second year PhD in psychology student (Jan, 27th)
 2. How a sexual identity is shaped? -€“ Mateusz Wilinski, fifth year psychology and third year cognitive science student (Mar, 24th)
 3. How to trick the human brain? -€“ about perception illusions -€“ Katarzyna Kaniewska and Agnieszka Mensfeld, second year students of cognitive science (Apr, 21st)
 4. A couple of words about emotional intelligence – Martyna Gebska, first year PhD in psychology student (May, 25th)
 • Participation in the EEG Workshop. Members of the student research groups Closer to neuropsychology and Cognition and Comunication Sciences (KNoPiK) with a scientific tutor participated in a Foundations of neuroimaging cognitive processes with using event related potentials workshop (Berlin, Institute of Psychology, Humboldt University, August, 30th -€“ September, 6th). Course has been prepared by a team headed by professor Werner Sommer (head of Department of Biological Psychology/Psychophysiology) and executed during 30 hours of theoretical introduction and practical exercises in English language. Training was accompanied by a rich cultural program. The stay in Berlin was a part of Polish-German Students Exchange initiated and co-organized by member of the section ‚€œCloser to neuropsychology’€ -€“ Anna Pajkert. This project was sponsored by German Academic Exchange Service (DAAD), Humboldt University, Adam Mickiewicz University vice President for Students Affairs and by participants.

academic year 2009/2010

 • Publication: Brozek, Z., Jabl‚on„ski, S., Kaniewska, K., Karbowa, M., Marciniak, P., Skrzypska, N., Zesl‚awska, A. (2010). Periods of peak vulnerability to specific factors in the prenatal development of nervous system. Bulletin of the Local Committee For The Children Rights Protection in Poznan„ (in press).
 • Publication: Brozek, Z., Jabl‚on„ski, S., Kaniewska, K., Karbowa, M., Marciniak, P., Skrzypska, N., Zesl‚awska, A. (2010). A comparison of the development of nervous system with the basic psychical functions. Bulletin of the Local Committee For The Children Rights Protection in Poznan„ (in press)
 • Organization of 14 weekly seminar meetings on problems of modern neuropsychology. The basis of presentations and meetings were a National Geographic movie My Brilliant Brain: Accidental Genius and texts from the following books: Cicchetti, D., Cohen, D. J. (red.) (2006). Developmental psychopathology, volume two. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc; Domanska, L., Borkowska, A. (red.) (2009). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS; Jodzio, K. (red.) (2009). Neuropsychologia. Warszawa: PWN; Wygotski, L. S. (1983). Sobranije soczinienij, t. 5. Osnowy defektologii. Moskwa: Pedagogika.
 • Organization of three meetings for the students of M. Karlowicz Second Degree Music High School in Poznan, coordinated by Marta Karbowa (third year PhD psychology student). The meetings aim was to popularize psychology among students. Each of the 90 minutes meetings consisted of a lecture followed by a practical workshop. To conclude the series of meetings that started in the previous academic year, participants received special diplomas and books funded by the Director of the Institute of Psychology. Meeting topics were as follow:
 1. A couple of words on the art of communication -€“ Marta Karbowa (third year PhD psychology student), January 12nd, 2010
 2. Do you remember me? On types of memory and techniques to improve it -€“ Katarzyna Kaniewska and Agnieszka Mensfelt (third year cognitive sciences students), February 22nd, 2010
 3. Transactional analysis, or games people play -€“ Nina Skrzypska (fourth year psychology student), May 28th, 2010
 • Organization of 8 meetings devoted to work on a scientific poster entitled fMRI scanned -€“ capacities and limitations of functional magnetic resonance imaging that was presented at an international conference of International Neuropsychological Society, with a theme Developing connections between neuropsychology and neuroscience, that took place between 30th June and 3rd July in Cracow, Poland

academic year 2010/2011

 • Organization of 14 weekly seminar meetings dedicated to the possibility of using electroencephalography in psychological scientific researches as well as exploration of the principles of creating experimental tasks for discovering the brain’s equivalents of human intelligence and temperament using equipment of the Laboratory of Neurocognitive Science at the Institute of Psychology (UAM). The basis for work during the meetings was also a paper delivered by Nina Skrzypska (a fifth year psychology student) titled APIS as a method of examining intelligence€.
 • Organization of meeting with Grzegorz Kroliczak, PhD, concerning his personal experience in conducting behavioural researches using neuroimaging techniques and the possibility of making research projects by members of the section in the Laboratory of Neurocognitive Science at the Institute of Psychology (UAM).

 

CONFERENCES


academic year 2005/2006

 • Psychology -€“ where it heads (Poznan, Institute of Psychology UAM, January 12, 2006) arranged by Polish Psychologist Association (PTP), Institute of Psychology at Adam Mickiewicz University (UAM) and Poznan’s section of Polish Association Students and Graduate in Psychology (PSSiAP) in cooperation with Student’€™s Scientific Associations at Department of Psychology (UAM). During the conference members of the group, Anna Jaworek, Marta Karbowa, Mateusz Wilinski and Mateusz Wyderka presented a paper: Trends in neuropsychology.
 • Deficits and Resources -€“ social and individual perspective (Poznan, Institute of Psychology UAM, May 11, 2006) accompanying VI International Psychologists Festival organized by Student’€™s Scientific Association of Social Psychology with cooperation of Poznan’€™s section of Polish Association Students and Graduate in Psychology (PSSiAP). During the conference members of the group, Anna Pajkert, Mateusz Wilinski and Agata Zeslawska presented a paper: Aphasia -€“ clinical disorder as individual and social problem

academic year 2007/2008

 • Progresses in neuropsychiatry and neuropsychology (Poznan, November 29-30, 2007) Termedia Publishing House invited members of the group to participate in the conference organized by Department of Adult Psychiatry at University of Medical Sciences, Department of Clinical Neuropsychology at Collegium Medicum -€“ University of Mikol‚aj Kopernik (UMK) in Bydgoszcz, Psychopharmacology Section of Polish Psychiatric Assocation and Termedia Publishing House.

academic year 2008/2009

 • Brain Awareness Day (Lublin, March 21, 2009) arranged by the John Paul II Catholic University of Lublin. During the conference two members of the group had presentations. Martyna Gebska presented a paper: Enslaved brain – the neurobiology of addiction to psychoactive drugs on the case of nicotine. Agata Zeslawska presented a paper: Emotional functioning in temporal lobe epilepsy in light of the theories of neuroanatomical basis of emotions.
 • Neuronal world of mind (Gdansk, May 15-16, 2009) the 2nd Polishwide Neuropsychological Conference organized by the Institute of Psychology at the University of Gdansk. During the conference members of the group: Zofia Brozek, Martyna Gebska, Slawomir Jablonski, Katarzyna Kaniewska, Marta Karbowa, Piotr Marciniak, Nina Skrzypska and Agata Zeslawska presented a poster: Where in the brain can you find attachment? The presentation crowned the work of the group on development of human nervous system.

academic year 2009/2010

 • Developing connections between neuropsychology and neuroscience (Cracow, June 30 – July 3, 2010) the 2010 International Neuropsychological Society Mid-Year Meeting of International Neuropsychological Society. During the conference members of the group: Maciej Dybala, Bartosz Helfer, Slawomir Jablonski, Katarzyna Kaniewska, Bruno A. Manczak, Piotr Marciniak, Nina Skrzypska, Alicja Swadzba and Katarzyna Wozniak presented a poster: fMRI scanned -€“ capacities and limitations of functional magnetic resonance imaging.

academic year 2010/2011

 • Congress of the Psychological Scientific Groups during XXXIV Scientific Congress of the Polish Psychological Association (Katowice, September 19, 2011).During the conference members of the group: Bruno A. Man„czak, Piotr Marciniak and Agnieszka Kubiak presented a paper: The brain’s code? The EEG application in the psychological researches.