Home » Zachowanie Człowieka w Organizacji

Category Archives: Zachowanie Człowieka w Organizacji

Wizytówka Koła

Opiekun naukowy: mgr Joanna Wolny (joanna.wolny@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka

Obecnie koło naukowe prowadzi teoretyczne poszukiwania związane z zaganieniem kultury organizacyjnej. Planowane jest prowadzenie badan w organizacjach wieloodziałowych oraz w organizacjach poza granicami polski dla zaobserwowania różnic organizacyjnych uzaleznionych od kultury organizacyjnej.