Wizytówka Koła

Opiekun naukowy: mgr Joanna Wolny (joanna.wolny@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka

Obecnie koło naukowe prowadzi teoretyczne poszukiwania związane z zagadnieniem kultury organizacyjnej. Planowane jest prowadzenie badan w organizacjach wieloodziałowych oraz w organizacjach poza granicami Polski dla zaobserwowania różnic organizacyjnych uzależnionych od kultury organizacyjnej.