Wizytówka koła

SKUTEK (Studenckie Koło Ugruntowywania Teorii w Eksperymentach Kognitywnych)

członkowie koła naukowe SKUTEK skupiają się na wykształceniu umiejętności prowadzenia rzetelnych badań naukowych. Nasze aktywności (projekty, spotkania referatowo-dyskusyjne, organizacja konferencji) odnoszą się do poszczególnych etapów realizacji badań naukowych takich jak : przygotowanie teoretyczne, metodologia, projekt i realizacja badania, prezentowanie wyników oraz refleksja i dyskusja nad ich znaczeniem w kontekście innych badań.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr Łukasz Przybylski