Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychologii LGBT

Koło powstało w marcu 2014 roku z inicjatywy dr Jowity Wycisk oraz grona studentów i studentek IP UAM. Nasza działalność skupia się na poszerzaniu wiedzy na temat psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz osób realizujących w sposób niestereotypowy role płciowe. Koło stawia sobie za cel popularyzację wiedzy na temat psychologii LGBT, kształtowanie postawy otwartości wobec osób LGBT oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom dotyczącym osób LGBT jak również integrację środowiska studenckiego i akademickiego UAM. Cele te Koło Naukowe realizuje poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przeglądu literatury dotyczącej osób LGBT, udział w wydarzeniach naukowych i szkoleniach jak również współpracę z jednostkami naukowymi oraz instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką psychologii LGBT.

kontakt: e-maile-mail