Wizytówka koła

Sekcja Koła Naukowego Psychologii Zdrowia ? Psychologia Sportu

Jesteśmy sekcją Psychologii Sportu zrzeszającą osoby zainteresowane mentalną stroną sportu. W sporcie celem treningu mentalnego jest opanowanie umiejętności mentalnych, które mają pomóc zawodnikowi w osiągnięciu sportowych sukcesów i osobistego dobrostanu, oraz zapewnić mentalny rozwój. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy na spotkanie!

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Łukasz D. Kaczmarek
opiekun sekcji: mgr Maciej Behnke