Wizytówka koła

Koło Naukowe Good Language Learners

Koło Naukowe Good Language Learners skupia studentów Wydziału Nauk Społecznych zainteresowanych działalnością badawczą. Główną dziedziną zainteresowań Koła jest badanie strategii uczenia się języka angielskiego (jako języka obcego) wybieranych przez studentów oraz badanie związków występujących pomiędzy tym procesem a różnicami indywidualnymi uczących się. Prowadzona działalność badawcza pozwala rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki języków obcych, psychometrii, metodologii i statystyki.

kontakt: e-maile-mail
opiekunowie naukowi: mgr Jakub Przybył (Szkoła Językowa UAM) oraz dr Julita Wojciechowska (IP UAM)