Wizytówka koła

Koło Naukowe Niepełnosprawności Intelektualnej

Koło Naukowe zajmuje się psychologią niepełnosprawności intelektualnej. Prowadzi obecnie projekt badawczy pt. Uwarunkowania powodzenia kształcenia integracyjnego, obejmujący badania uczniów nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

kontakt: e-maile-mailfacebook
opiekunki naukowe:  prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, dr Małgorzata Rękosiewicz