Wizytówka koła

Opiekun koła: dr Magdalena Stawicka (masto@amu.edu.pl), mgr Radosław Stec (rzdziu@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka

Specyfika roli matki oraz ojca jako figury przywiązania w rodzinach tradycyjnych.

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

W tym roku sekcja przygotowuje konferencje naukową: „Osoby znaczące w rozwoju dziecka”. Prace obejmowały przegląd aktualnych badań oraz ich analiza i wskazanie możliwości aplikacyjnych w praktyce wychowawczej.

Konferencja ma mieć charakter popularyzatorski, jest skierowana do rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi.

Wystąpienia na konferencji mają stać się podstawą publikacji

Ciekawostki