Home » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Category Archives: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wizytówka Koła

Opiekun koła: dr Teresa Chirkowska – Smolak, Monika Włodarska (chirko@amu.edu.pl)

W tym roku skupiliśmy się głównie na tematyce tego, jak można polepszać umiejętności studentów, w poruszaniu się na współczesnym rynku pracy oraz pomaganiu licealistom w wyborze ich przyszłego zawodu. Współpracowaliśmy także z trenerem z firmy Semax, by podnosić swoje umiejętności w tym zakresie

Zadania zrealizowane w roku akademickim 2006/2007

  1. Nawiązaliśmy współpracę z trenerem firmy Semax, która polegała na tym, że uczestniczyliśmy w szkoleniach przez niego organizowanych, dla pracowników tej firmy. W zamian za to, stworzyliśmy projekt warsztatu na temat coachingu, który ma być wykorzystywany przez tą osobę w pracy;
  2. Zorganizowaliśmy piątą edycję konferencji „Student na rynku pracy”; – Zaplanowaliśmy i przeprowadzaliśmy warsztaty dla licealistĂłw, z zakresu doradztwa zawodowego; – W tym roku udało nam się zorganizować juĹź po raz piąty konferencję pt. „Student na rynku pracy”. Składała się z cyklu warsztatĂłw prowadzonych przez pracownikĂłw naukowych Instytutu Psychologii, członkĂłw koła naukowego oraz przez pracownikĂłw firm z ktĂłrymi nawiązaliśmy współpracę (firma Manpower oraz Resource). Celem tego przedsięwzięcia była aktywizacja studentĂłw, wszystkich poznańskich uczelni, na współczesnym rynku pracy oraz pomaganie im w nabywaniu umiejętności i kompetencji, pozwalających funkcjonować w nowoczesnej zglobalizowanej gospodarce.
  3. Nawiązaliśmy współpracę z Biurem Karier UAM oraz Biurem Karier AWF a takĹźe z Akademią Ekonomiczną, dzięki czemu mieliśmy moĹźliwość bezpłatnego korzystania z ich sal na potrzeby konferencji. Współpracowaliśmy takĹźe z piekarnią cukiernią „BJB” Jacek Błaszkowiak, ktĂłra ufundowała słodki poczęstunek dla naszych uczestnikĂłw.