Wizytówka koła

Opiekun koła: mgr Łukasz Kaczmarek (lkacz@amu.edu.pl)

Sekcja obecnie nie spotyka się.

Zadania zrealizowane w roku 2005/2006

1. Badania pilotażowe do eksperymentu nad wpływem pozytywnego afektu na poziom twórczości.

2. Długie dyskusje na temat sposobów wzbudzania pozytywnych emocji u osób badanych.

Ciekawostki

Spośród kilku zwariowanych i zrealizowanych pomysłów, najodważniejszy polegał na próbie przeprowadzenia badań terenowych w jednym z popularnych poznańskich hipermarketów. Po przebadaniu kilku osób na szczęście okazało się, że manipulacja eksperymentalna nie jest skuteczna.