Opiekunowie: Monika Zielona-Jenek, Aleksandra Chodecka, Filip Szumski

Cele i zadania:
1. pogłębianie wiedzy w w dziedzinie seksuologii
2. realizacja projektów naukowych
3. organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych
4. wydawanie publikacji naukowych
5. współpraca z ośrodkami naukowymi i pomocowymi
6. organizacja warsztatów edukacyjnych
Planowane spotkania
22.02.2010
g.15.00 s.115
1. spotkanie organizacyjne
– ustalenie terminów spotkań
– omówienie spraw związanych z organizacją konferencji seksuologicznej (14.05.2010)
04.03.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Omówienie dotychczasowych działań dotyczących projektu: „Wpływ stylu przywiązania na satysfakcję seksualną”
17.03.2010 r
g.17.00 s.115
1. Praca nad przygotowaniem warsztatów edukacyjnych dla licealistów
2. Sprawy organizacyjne
25.03.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Przestępstwa seksualne – aktualny stan badań – prezentacja Filipa Szumskiego
2. Sprawy organizacyjne
14.04.2010 r
g. 17.00 s.115
1. Warsztaty edukacyjne dotyczące współczesnych kontrowersji diagnostycznych w obszarze funkcjonowania psychoseksualnego człowieka
2. Sprawy organizacyjne
29.04.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Seksualność dziewcząt i chłopców wczoraj i dziś – prezentacja Moniki Marczak
06.05.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Prace nad przygotowaniem konferencji
12.05.2010 r
g. 17.00 s.115
1. Prace nad przygotowaniem konferencji
27.05..2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Podsumowanie działań Koła w roku 2009/2010
– konferencja
– projekty badawcze

Seminarium nt. seksualności kobiet w ciąży – planowane zaproszenie specjalisty – termin do ustalenia

Dodaj komentarz