Koło Naukowe Psychologia Twórczości REAKTYWACJA

Koło Naukowe Psychologia Twórczości wznawia swoją działalność!

Opiekun: mgr Aleksandra Bujacz (bujaczol@amu.edu.pl)

Obszary zainteresowań:

– zdolności twórcze ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji twórczego projektowania

design a kreowanie, tworzenie, odbiór

– nowe metody badania twórczości (zdolności projektanta a twórczy produkt)

Obszary badań w roku akademickim 2009/2010:

– metodologia badań obserwacyjnych w diagnozie zdolności twórczego projektowania

kryteria kreatywności w projektowaniu przestrzennym

Założone cele na rok akademicki 2009/2010:

– przeprowadzenie serii badań obserwacyjnych wśród projektantów i ich analiza (case study)

Uczestnicząc w pracach Koła masz możliwość:

– krytycznie odnieść się do różnych koncepcji zdolności twórczych;

– poznać metodologię tworzenia narzędzi badawczych i ich wykorzystania w odniesieniu do kompetencji kreatywnych;

– wziąć udział w prowadzonych badaniach i nauczyć się wyciągać z nich wnioski.

Dodaj komentarz