Wizytówka koła

Opiekun naukowy: Dr Andrzej Pankalla, Stanislaw Krawczyk (krawczykstanislaw@gmail.com)

Aktualna problematyka

Badanie problematyki związanej z konferencją „Cultural Clashes”

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

  • Współorganizacja międzynarodowych badań nad tożsamością etniczną Poland – Basque Country – Brasilâ
  • Przygotowanie spotkania z dr. Jackiem Sieradzanem, religioznawcą z Białegostoku. Tematem spotkania było „Szaleństwo w religiach Świata jako doświadczenie graniczne” (23 kwietnia 2007 r.).