Wizytówka koła

Opiekun koła: Dr Monika Zielona-Jenek, Mateusz Marciniak (kwazimati@tlen.pl)

Aktualna problematyka

Aktywność seksualna młodych dorosłych

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

1. Cykl otwartych spotkań tematycznych (referatowych) dotyczących następujących zagadnień

  • Zachowania autoerotyczne a satysfakcja seksualna
  • Wychowanie seksualne
  • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Niebezpieczne zachowania seksualne młodych dorosłych
  • Biologiczne uwarunkowania homoseksualizmu
  • Seksualność osób starszych

2. Przygotowanie projektu badawczego „Aktywność seksualna studentów Poznania”

3. Udział (z referatem) członków Sekcji w konferencji studenckiej: „Ciało wszechobecne cielesne konteksty w kulturze i nauce”

4. Udział członków Sekcji w Sesji Panelowej: Ewolucja Zachowań Seksualnych Polaków (Poznań, 2007).

5. Referat na IX Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki (październik 2006): Mateusz Marciniak „Ewolucyjne uwarunkowania małżeństwa”

 

Dodaj komentarz