Zadania zrealizowane w roku akademickim 2006/2007

  1. Nawiązaliśmy współpracę z trenerem firmy Semax, która polegała na tym, że uczestniczyliśmy w szkoleniach przez niego organizowanych, dla pracowników tej firmy. W zamian za to, stworzyliśmy projekt warsztatu na temat coachingu, który ma być wykorzystywany przez tę osobę w pracy;
  2. Zorganizowaliśmy piątą edycję konferencji „Student na rynku pracy” – Zaplanowaliśmy i przeprowadzaliśmy warsztaty dla licealistów, z zakresu doradztwa zawodowego; – W tym roku udało nam się zorganizować już po raz piąty konferencję pt. „Student na rynku pracy”. Składała się z cyklu warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii, członków koła naukowego oraz przez pracowników firm z którymi nawiązaliśmy współpracę (firma Manpower oraz Resource). Celem tego przedsięwzięcia była aktywizacja studentów, wszystkich poznańskich uczelni, na współczesnym rynku pracy oraz pomaganie im w nabywaniu umiejętności i kompetencji, pozwalających funkcjonować w nowoczesnej zglobalizowanej gospodarce.
  3. Nawiązaliśmy współpracę z Biurem Karier UAM oraz Biurem Karier AWF a także z Akademią Ekonomiczną, dzięki czemu mieliśmy możliwość bezpłatnego korzystania z ich sal na potrzeby konferencji. Współpracowaliśmy także z piekarnią cukiernią „BJB” Jacek Błaszkowiak, która ufundowała słodki poczęstunek dla naszych uczestników.