Wizytówka koła

Opiekun koła: dr Teresa Chirkowska-Smolak, Monika Włodarska (chirko@amu.edu.pl)

W tym roku skupiliśmy się głównie na tematyce tego, jak można polepszać umiejętności studentów, w poruszaniu się na współczesnym rynku pracy oraz pomaganiu licealistom w wyborze ich przyszłego zawodu. Współpracowaliśmy także z trenerem z firmy Semax, by podnosić swoje umiejętności w tym zakresie