Zadania zrealizowane w roku akademickim 2006/2007

1. Współorganizacja 2. Poznańkiego Forum Kognitywistycznego (3 grudnia 2006),
referaty:

 • – Krzysztof Gorgolewski – Neuroobrazowanie nie tylko dla orłów;
 • – Marta W. Wronikowska – Jak komputer widzi obraz i co z nim zrobić moźe? Morfologiczne przekształcenia komputerowego rozpoznawania obrazów;
 • – Agnieszka Czoska – Jak traktujemy opisy?;
 • – Maria Golka – W poszukiwaniu uniwersalności języka;
 • – Adam Kupś – Zagadnienie czasu w procesach przetwarzania informacji;

b) poster (prezentacja KNoPiKa):

 • – Justyna Maculewicz, Marta W. Wronikowska.

Współorganizacja warsztatów filozoficznych – Kognitywistyka a Zagadki Umysłu (31 marca – 1 kwietnia 2007);

Sekcje warsztatowe:

 • Self: Ryszard Auksztulewicz, Marcin Leszczyński, Natalia Zimna;
 • Ewolucja umysłu ludzkiego: Katarzyna Matuszewska, Sławomir Wacewicz, Marta Wronikowska;
 • Percepcja i działanie: Krzysztof Gorgolewski, Barbara Konat, Magda Reuter;
 • Problemy reprezentacji: Agnieszka Czoska, Maria Golka, Adam Kupś;
 • Zastosowania kognitywistyki: Marek Goliasz, Krzysztof Gorgolewski, Paweł Łupkowski, Justyna Maculewicz;

2. Współorganizacja warsztatów Framsticks (9 – 10 grudnia 2006)

Warsztaty:

 • Modelowanie życia. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji oraz Studenckie Koło Kognitywistyczne.

W związku z dużym zainteresowaniem panelem dyskusyjnym podczas 2-go PFK, który poświęcony był tematyce sztucznego życia zorganizowano warsztaty prowadzone przez dr inż. Macieja Komosińskiego (Politechnika Poznańska). Uczestnicy warsztatów uczyli się obsługi systemu Framsticks autorstwa M. Komosińskiego i przeprowadzali eksperymenty z użyciem tego systemu;

Wykład:

 • Użyteczność systemów technicznych. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji (18 stycznia 2007). Wykład poprowadził mgr inż. Paweł Jasion (Politechnika Poznańska). Celem było przybliżenie tematyki użyteczności systemów technicznych widzianej z perspektywy praktyka.

3. PROJEKTY:

Badanie reakcji społecznych w kontaktach z chatterbotami – projekt realizowany przy współpracy ze Studenckim Kołem Psychologii Płci. Projekt realizowany przez Koło Nauk o Poznaniu i Komunikacji. Celem projektu jest zbadanie wybranych aspektów kontaktów człowiek-chatterbot oraz osadzenie wyników w szerszej perspektywie HCI (Human-Computer Interaction) oraz psychologii płci;

Chatterbot KNOPIK. Celem projektu jest zaprojektowanie i zaimplementowanie zarówno bazy wiedzy, jak i jej interfejsu, który byłby przyjazny użytkownikowi (stąd wybór chatterbota). Aktualnie prowadzone są testy programu oraz badania użytecznościowe (metodą sortowanie kart) mające na celu optymalizację działania KNOPIKA;

4. Przygotowanie książek pokonferencyjnych (e-booki):
2PFK: koła naukowe;

2PFK: teksty pokonferencyjne we współpracy z wortalami kognitywistyka.net i filozofia.pl. Patronat nad publikacjami objęły: Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne oraz Zakład Logiki i Kognitywistyki