Wizytówka koła

Opiekun koła: dr Agnieszka Rosińska (agaros@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka:

  1. tworzenie, realizacja i ewaluacja projektów badawczych związanych ze społecznościami i partnerstwami lokalnymi
  2. przygotowywanie i wdrażanie projektów aktywizujących społeczności
  3. studia nad literaturą i przygotowywanie publikacji i konferencji
  4. współpraca z partnerami w Polsce i innych krajach

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

Od uruchomienia koła w kwietniu 2007 rozpoczęliśmy projekt, którego celem jest integracja społeczności akademickiej Instytutu Psychologii i Wydziału Fizyki UAM. Podczas czterech wspólnych spotkań ze studentami nanotechnologii z Wydziału fizyki stworzyli wstępny scenariusz warsztatów integracyjnych dla studentów pierwszego roku obu wydziałów we wrześniu 2007.

Dodaj komentarz