Home » BliĹźej Neuropsychologii » Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii (English version see below)

Koło Naukowe Bliżej Neuropsychologii (English version see below)

Opiekun koł‚a: dr Sławomir Jabłoński (slawo@amu.edu.pl)
Problematyka
Geneza struktury wyższych funkcji psychicznych i jej zwią…zki z rozwojem układu nerwowego.

Statut koła


Leave a comment