Wizytówka koła

Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych

Tematyka koła to konstruowanie i krytyczna analiza narzędzi psychometrycznych, zasady dobrej operacjonalizacji oraz adaptacji kulturowej i normalizacji narzędzi. Temat przewodni w roku 2017/2018 to ?Adaptacja kulturowa i normalizacja narzędzi psychometrycznych? (w tym: ?Normalizacja wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów? oraz ?Adaptacja Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności? w grupie osób anglojęzycznych). Praca podjęta w ciągu roku kontynuowana jest na corocznym wyjeździe naukowym. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do opiekunów koła. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest ukończenie przedmiotu Psychometria.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Joanna Urbańska, mgr Natalia Żyluk

Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychoanalizy Lacanowskiej UAM

Zrzeszamy osoby zainteresowane teorią Jacquesa Lacana i jej klinicznym zastosowaniem. Swoją pracę ogniskujemy wokół prac Lacana jak i współczesnej recepcji i dalszym rozwinięciom jego twierdzeń, dużo czasu poświęcamy także ich praktycznemu odniesieniu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w Poradni przy os. Kosmonautów 104a.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Olga Sakson-Obada

Wizytówka koła

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Koło zajmuje się tematyką psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Celem koła jest działalność w ramach metodyki evidence-based practice, w tym m. in. empirycznej weryfikacji mitów i niepotwierdzonych praktyk z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz HR

kontakt: e-maile-mail
opiekun naukowy: mgr Jarosław Grobelny

Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychologii Religii

Koło zajmuje się zagadnieniami znajdującymi się na styku pomiędzy wierzeniami religijnymi a zjawiskami psychicznymi. Szeroki zakres podejmowanych tematów odnajduje swoje odbicie w 6 sekcjach tematycznych doprecyzowujących obszar zainteresowań należących do nich studentów. Zgłębianie tajników psychologii religii odbywa się poprzez prowadzenie dyskusji, debatowanie nad literaturą przedmiotu czy uczestniczenie w wykładach i konferencjach naukowych. Studenci mają możliwość stawiania pierwszych kroków na ścieżce rozwoju kompetencji badawczych poprzez planowanie i udział w badaniach z zakresu religijności i duchowości.

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Pankalla
opiekun pomocniczy: mgr Konrad Kośnik

Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychologii LGBT

Koło powstało w marcu 2014 roku z inicjatywy dr Jowity Wycisk oraz grona studentów i studentek IP UAM. Nasza działalność skupia się na poszerzaniu wiedzy na temat psychologicznych i społecznych aspektów funkcjonowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz osób realizujących w sposób niestereotypowy role płciowe. Koło stawia sobie za cel popularyzację wiedzy na temat psychologii LGBT, kształtowanie postawy otwartości wobec osób LGBT oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom dotyczącym osób LGBT jak również integrację środowiska studenckiego i akademickiego UAM. Cele te Koło Naukowe realizuje poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przeglądu literatury dotyczącej osób LGBT, udział w wydarzeniach naukowych i szkoleniach jak również współpracę z jednostkami naukowymi oraz instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką psychologii LGBT.

kontakt: e-maile-mail