Wizytówka koła

Sekcja Koła Naukowego Psychologii Zdrowia ? Psychologia Sportu

Jesteśmy sekcją Psychologii Sportu zrzeszającą osoby zainteresowane mentalną stroną sportu. W sporcie celem treningu mentalnego jest opanowanie umiejętności mentalnych, które mają pomóc zawodnikowi w osiągnięciu sportowych sukcesów i osobistego dobrostanu, oraz zapewnić mentalny rozwój. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy na spotkanie!

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Łukasz D. Kaczmarek
opiekun sekcji: mgr Maciej Behnke

Wizytówka koła

Psychologia Rodziny

W ramach funkcjonowania Sekcji proponujemy Wam trzy główne formy działalności: 1) grupy seminaryjno-dyskusyjne poświęcone analizom problemów teoretycznych w obszarze psychologii rodziny (m. in. psychologiczne koncepcje funkcjonowania rodziny, zmiany w zakresie modeli ról rodzinnych, alternatywne formy życia rodzinnego, problemy wychowawcze w rodzinie), 2) pomoc w projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz możliwość włączenia się w już prowadzone badania (proponowane problemy badawcze: prospektywne aspekty rodzicielstwa; doświadczanie bliskości w rodzinie, psychologiczne uwarunkowania satysfakcji małżeńskiej), 3) spotkania z praktykami i teoretykami z zakresu familiologii. Planujemy także współpracę z kołami naukowymi o podobnym profilu zainteresowań naukowych, a także przygotowywanie referatów na konferencje oraz publikacji naukowych na bazie prowadzonych badań.

kontakt: e-mail, czw. 11.15-13.15 (pok. 88); Kamil Janowicz e-mail, czw, 13:00-14:00 (pok. 95)
opiekunka naukowa: dr hab. Lucyna Bakiera

Wizytówka koła

Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych

Tematyka koła to konstruowanie i krytyczna analiza narzędzi psychometrycznych, zasady dobrej operacjonalizacji oraz adaptacji kulturowej i normalizacji narzędzi. Temat przewodni w roku 2017/2018 to ?Adaptacja kulturowa i normalizacja narzędzi psychometrycznych? (w tym: ?Normalizacja wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów? oraz ?Adaptacja Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności? w grupie osób anglojęzycznych). Praca podjęta w ciągu roku kontynuowana jest na corocznym wyjeździe naukowym. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do opiekunów koła. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest ukończenie przedmiotu Psychometria.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Joanna Urbańska, mgr Natalia Żyluk

Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychoanalizy Lacanowskiej UAM

Zrzeszamy osoby zainteresowane teorią Jacquesa Lacana i jej klinicznym zastosowaniem. Swoją pracę ogniskujemy wokół prac Lacana jak i współczesnej recepcji i dalszym rozwinięciom jego twierdzeń, dużo czasu poświęcamy także ich praktycznemu odniesieniu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w Poradni przy os. Kosmonautów 104a.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Olga Sakson-Obada

Wizytówka koła

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Koło zajmuje się tematyką psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Celem koła jest działalność w ramach metodyki evidence-based practice, w tym m. in. empirycznej weryfikacji mitów i niepotwierdzonych praktyk z zakresu psychologii pracy i organizacji oraz HR

kontakt: e-maile-mail
opiekun naukowy: mgr Jarosław Grobelny