Wizytówka koła

Opiekun naukowy

Mgr Łukasz Kaczmarek (lkacz@amu.edu.pl)
Aktualna problematyka

Od strony teoretycznej: a) Teoria Poszerzającej i Budującej Funkcji Pozytywnych Emocji Barbary Fredrickson, b) Kapitalizacja pozytywnych emocji Shelly Gable, c) Teoria Autentycznego Szczęścia Martina Seligmana.

Planując badania, szybko zorientowaliśmy się, źe brakuje w Polsce narzędzi do pomiaru interesujących nas zmiennych – stąd pomysł aby je zaadaptować. Adaptacja skal Steen Happiness Index (autentyczne szczęście wg Martina Seligmana) oraz Perceived Responses to Capitalization Attempts Scale (Kapitalizacja pozytywnych emocji) a na dokładkę, niejako z rozbiegu: Skala Sensu w Życiu (the Meaning in Life Questionnaires).

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

Przeprowadzenie adaptacji nowych ważnych dla psychologii zdrowia i psychologii pozytywnej narzędzi badawczych.

Przygotowanie i prezentacja posteru „Polska Adaptacja Steen Happiness Index, Perceived Responses to Capitalization Attempts” na ogólnopolskiej konferencji „Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji” (18-20 maja 2007, Zakopane).

Poster otrzymał wyróżnienie

Ciekawostki

Koło powstało w wyniku kontynuacji tematyki podjętej przez studentów uczestniczących w ścieżce

Psychologia Zdrowia z elementami Psychologii Pozytywnej prowadzonej w roku 2006/2007 przez prof. Helenę Sęk, dr. Michała Ziarko i mgr. Łukasza Kaczmarka.

Laboratorium Barbary Fredrickson (prawie wszystkie artykuły do ściągnięcia w formacie pdf)