Koło Naukowe Psychologia Twórczości REAKTYWACJA

Koło Naukowe Psychologia Twórczości wznawia swoją działalność!

Opiekun: mgr Aleksandra Bujacz (bujaczol@amu.edu.pl)

Obszary zainteresowań:

– zdolności twórcze ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji twórczego projektowania

design a kreowanie, tworzenie, odbiór

– nowe metody badania twórczości (zdolności projektanta a twórczy produkt)

Obszary badań w roku akademickim 2009/2010:

– metodologia badań obserwacyjnych w diagnozie zdolności twórczego projektowania

kryteria kreatywności w projektowaniu przestrzennym

Założone cele na rok akademicki 2009/2010:

– przeprowadzenie serii badań obserwacyjnych wśród projektantów i ich analiza (case study)

Uczestnicząc w pracach Koła masz możliwość:

– krytycznie odnieść się do różnych koncepcji zdolności twórczych;

– poznać metodologię tworzenia narzędzi badawczych i ich wykorzystania w odniesieniu do kompetencji kreatywnych;

– wziąć udział w prowadzonych badaniach i nauczyć się wyciągać z nich wnioski.

Opiekun: Aleksandra Chodecka chodecka@amu.edu.pl
Planowane spotkania
24.02.2010 r.
g.17.00 s.115
1. Spotkanie w sprawach organizacyjnych
– udział w konferencjach studentów,
– realizacja projektów

10.03.2010 r.
g.13.30 s.115
1. Praca na warsztatami profilaktycznymi dla licealistów

24.03.2010 śr
g.13.30 s.115
1. Uzależnienie – choroba czy objaw – kontrowersje wokół zagadnienia diagnozy i terapii – prezentacja
2. Sprawy organizacyjne

07.04.2010 r.
g.13.30 s.115

1. Hazard – istota zjawiska, mechanizm uzależnienia
2. Sprawy organizacyjne

21.04.2010 r.
g.13.30 s.115
1. Pracoholizm – styl życia czy choroba
2. Sprawy organizacyjne

05.05.2010 r.
g.13.30 s.115
1. Problematyka DDA
– omówienie filmu „28 dni”
– omówienie dotychczasowych prac nad projektem „Intymność w związkach DDA”

19.05.2010 r.
g.13.30 s.115
1. Podsumowanie prac Koła w roku akademickim 2009/2010

Seminarium na temat pracy z grupą w poradniach uzależnień, planowane zaproszenie specjalisty

Opiekunowie: Monika Zielona-Jenek, Aleksandra Chodecka, Filip Szumski

Cele i zadania:
1. pogłębianie wiedzy w w dziedzinie seksuologii
2. realizacja projektów naukowych
3. organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych
4. wydawanie publikacji naukowych
5. współpraca z ośrodkami naukowymi i pomocowymi
6. organizacja warsztatów edukacyjnych
Planowane spotkania
22.02.2010
g.15.00 s.115
1. spotkanie organizacyjne
– ustalenie terminów spotkań
– omówienie spraw związanych z organizacją konferencji seksuologicznej (14.05.2010)
04.03.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Omówienie dotychczasowych działań dotyczących projektu: „Wpływ stylu przywiązania na satysfakcję seksualną”
17.03.2010 r
g.17.00 s.115
1. Praca nad przygotowaniem warsztatów edukacyjnych dla licealistów
2. Sprawy organizacyjne
25.03.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Przestępstwa seksualne – aktualny stan badań – prezentacja Filipa Szumskiego
2. Sprawy organizacyjne
14.04.2010 r
g. 17.00 s.115
1. Warsztaty edukacyjne dotyczące współczesnych kontrowersji diagnostycznych w obszarze funkcjonowania psychoseksualnego człowieka
2. Sprawy organizacyjne
29.04.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Seksualność dziewcząt i chłopców wczoraj i dziś – prezentacja Moniki Marczak
06.05.2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Prace nad przygotowaniem konferencji
12.05.2010 r
g. 17.00 s.115
1. Prace nad przygotowaniem konferencji
27.05..2010 czw
g. 11.30 s.115
1. Podsumowanie działań Koła w roku 2009/2010
– konferencja
– projekty badawcze

Seminarium nt. seksualności kobiet w ciąży – planowane zaproszenie specjalisty – termin do ustalenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach badawczych Koła Uzależnień!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach badawczych Koła Uzależnień!!!
–  Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze:
Seksualność osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym – dorosłych dzieci alkoholików oraz osób współuzależnionych, prowadzony we współpracy z Kołem Seksuologii
Intymność w związkach dorosłych dzieci alkoholików
–  Oprócz tego poszukujemy wolontariuszy do współpracy z Programem Pomocy Rodzinom Z Problemem Alkoholowym prowadzonym przez MOPR Poznań..
–  Istnieje także możliwość wzięcia udziału w wyjeździe do Zakładu Karnego w Rawiczu, w którym istnieje oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Aleksandrą Chodecką (mail: chodecka@amu.edu.pl, dyżur: pon. 11-14, czw. 11.30-12.30)

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach badawczych Koła Seksuologii!!!
Szczegółowe informacje na stronie www.seksuologia.amu.edu.pl

Wizytówka Koła

Opiekun naukowy: mgr Joanna Wolny (joanna.wolny@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka

Obecnie koło naukowe prowadzi teoretyczne poszukiwania związane z zagadnieniem kultury organizacyjnej. Planowane jest prowadzenie badan w organizacjach wieloodziałowych oraz w organizacjach poza granicami Polski dla zaobserwowania różnic organizacyjnych uzależnionych od kultury organizacyjnej.