Wizytówka koła

Koło Naukowe Good Language Learners

Koło Naukowe Good Language Learners skupia studentów Wydziału Nauk Społecznych zainteresowanych działalnością badawczą. Główną dziedziną zainteresowań Koła jest badanie strategii uczenia się języka angielskiego (jako języka obcego) wybieranych przez studentów oraz badanie związków występujących pomiędzy tym procesem a różnicami indywidualnymi uczących się. Prowadzona działalność badawcza pozwala rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki języków obcych, psychometrii, metodologii i statystyki.

kontakt: e-maile-mail
opiekunowie naukowi: mgr Jakub Przybył (Szkoła Językowa UAM) oraz dr Julita Wojciechowska (IP UAM)

Wizytówka koła

Sekcja Koła Naukowego Psychologii Zdrowia ? Psychologia Sportu

Jesteśmy sekcją Psychologii Sportu zrzeszającą osoby zainteresowane mentalną stroną sportu. W sporcie celem treningu mentalnego jest opanowanie umiejętności mentalnych, które mają pomóc zawodnikowi w osiągnięciu sportowych sukcesów i osobistego dobrostanu, oraz zapewnić mentalny rozwój. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy na spotkanie!

kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr hab. Łukasz D. Kaczmarek
opiekun sekcji: mgr Maciej Behnke

Wizytówka koła

Psychologia Rodziny

W ramach funkcjonowania Sekcji proponujemy Wam trzy główne formy działalności: 1) grupy seminaryjno-dyskusyjne poświęcone analizom problemów teoretycznych w obszarze psychologii rodziny (m. in. psychologiczne koncepcje funkcjonowania rodziny, zmiany w zakresie modeli ról rodzinnych, alternatywne formy życia rodzinnego, problemy wychowawcze w rodzinie), 2) pomoc w projektowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz możliwość włączenia się w już prowadzone badania (proponowane problemy badawcze: prospektywne aspekty rodzicielstwa; doświadczanie bliskości w rodzinie, psychologiczne uwarunkowania satysfakcji małżeńskiej), 3) spotkania z praktykami i teoretykami z zakresu familiologii. Planujemy także współpracę z kołami naukowymi o podobnym profilu zainteresowań naukowych, a także przygotowywanie referatów na konferencje oraz publikacji naukowych na bazie prowadzonych badań.

kontakt: e-mail, czw. 11.15-13.15 (pok. 88); Kamil Janowicz e-mail, czw, 13:00-14:00 (pok. 95)
opiekunka naukowa: dr hab. Lucyna Bakiera

Wizytówka koła

Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych

Tematyka koła to konstruowanie i krytyczna analiza narzędzi psychometrycznych, zasady dobrej operacjonalizacji oraz adaptacji kulturowej i normalizacji narzędzi. Temat przewodni w roku 2017/2018 to ?Adaptacja kulturowa i normalizacja narzędzi psychometrycznych? (w tym: ?Normalizacja wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów? oraz ?Adaptacja Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności? w grupie osób anglojęzycznych). Praca podjęta w ciągu roku kontynuowana jest na corocznym wyjeździe naukowym. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do opiekunów koła. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest ukończenie przedmiotu Psychometria.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Joanna Urbańska, mgr Natalia Żyluk

Wizytówka koła

Koło Naukowe Psychoanalizy Lacanowskiej UAM

Zrzeszamy osoby zainteresowane teorią Jacquesa Lacana i jej klinicznym zastosowaniem. Swoją pracę ogniskujemy wokół prac Lacana jak i współczesnej recepcji i dalszym rozwinięciom jego twierdzeń, dużo czasu poświęcamy także ich praktycznemu odniesieniu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w Poradni przy os. Kosmonautów 104a.

kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Olga Sakson-Obada