Wizytówka koła

Opiekun koła: dr Teresa Chirkowska-Smolak, Monika Włodarska (chirko@amu.edu.pl)

W tym roku skupiliśmy się głównie na tematyce tego, jak można polepszać umiejętności studentów, w poruszaniu się na współczesnym rynku pracy oraz pomaganiu licealistom w wyborze ich przyszłego zawodu. Współpracowaliśmy także z trenerem z firmy Semax, by podnosić swoje umiejętności w tym zakresie

Wizytówka Koła

 

Opiekun naukowy: dr Dariusz Drążkowski (dardra@amu.edu.pl)

Aktualna problematyka

Koło zajmuje się społecznym kontekstem posiadania produktów określonych marek oraz stereotypami płci. Koło jest podzielone na 4 grupy, skupione wokół odrębnych tematów badawczych. Praca w kole polega na realizacji badań i publikowaniu ich wyników.

Linki

Strona koła: https://spolecznauam.weebly.com/

Wizytówka koła

Opiekun naukowy: Dr Andrzej Pankalla, Stanislaw Krawczyk (krawczykstanislaw@gmail.com)

Aktualna problematyka

Badanie problematyki związanej z konferencją „Cultural Clashes”

Zadania zrealizowane w roku 2006/2007

  • Współorganizacja międzynarodowych badań nad tożsamością etniczną Poland – Basque Country – Brasilâ
  • Przygotowanie spotkania z dr. Jackiem Sieradzanem, religioznawcą z Białegostoku. Tematem spotkania było „Szaleństwo w religiach Świata jako doświadczenie graniczne” (23 kwietnia 2007 r.).

Wizytówka koła

Opiekun naukowy: Dr Beata Ziółkowska, Weronika Witczak (weronikawit@wp.pl)

W tym roku koło zainteresowało się problematyką dotyczącą ciała. Głównie postawą wobec ciała, body image, ja cielesnym. Interesują nas również zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania oraz upowszechnianiem wiedzy na ich temat. Znaczącą częścią działalności koła są działania profilaktyczne na terenie szkół.

Zadania zrealizowane w roku akademickim 2006/2007

  1. Nawiązaliśmy współpracę z trenerem firmy Semax, która polegała na tym, że uczestniczyliśmy w szkoleniach przez niego organizowanych, dla pracowników tej firmy. W zamian za to, stworzyliśmy projekt warsztatu na temat coachingu, który ma być wykorzystywany przez tę osobę w pracy;
  2. Zorganizowaliśmy piątą edycję konferencji „Student na rynku pracy” – Zaplanowaliśmy i przeprowadzaliśmy warsztaty dla licealistów, z zakresu doradztwa zawodowego; – W tym roku udało nam się zorganizować już po raz piąty konferencję pt. „Student na rynku pracy”. Składała się z cyklu warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii, członków koła naukowego oraz przez pracowników firm z którymi nawiązaliśmy współpracę (firma Manpower oraz Resource). Celem tego przedsięwzięcia była aktywizacja studentów, wszystkich poznańskich uczelni, na współczesnym rynku pracy oraz pomaganie im w nabywaniu umiejętności i kompetencji, pozwalających funkcjonować w nowoczesnej zglobalizowanej gospodarce.
  3. Nawiązaliśmy współpracę z Biurem Karier UAM oraz Biurem Karier AWF a także z Akademią Ekonomiczną, dzięki czemu mieliśmy możliwość bezpłatnego korzystania z ich sal na potrzeby konferencji. Współpracowaliśmy także z piekarnią cukiernią „BJB” Jacek Błaszkowiak, która ufundowała słodki poczęstunek dla naszych uczestników.